Vai trò của ẩm thực trog đời sống

Ẩm thực đóng vai trò quan trọng trong việc đem lại sự sảng khoái cho con người. Nghệ thuật ăn uống không thể ngày một, ngày hai mà cảm nhận được cái ngon, cái tinh tuý của nó mà đó là một quá trình lâu dài. Nếu ăn một món gì đó mà quên ngay mùi vị thì vẫn chưa đạt đến nghệ thuật. các món ăn tưởng chừng như đơn giản vậy nhưng nghệ thuật chế biến vô cùng đặc sắc vô cùng. Ăn uống thích ứng với điều kiện địa lí hay còn gọi là ăn uống theo vùng. Mỗi vùng do có những đặc điểm khác nhau về địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán sinh hoạt nên cách chế biến cũng khác nhau. Bên cạnh nghề nông, kinh tế biển cũng trở thành nghề truyền thống của một bộ phận dân cư người Việt và hình ảnh những chiếc thuyền đánh cá là biểu tượng không thể thiếu. Biển đã tham gia như một yếu tố tích cực vào quá trình tự nhiên của địa phương, ảnh hưởng quan trọng đến nhiều vấn đề của xã hội trong đó có ăn uống. Với nguồn hải sản dồi dào từ biển, với những con người cần cù trong lao động, có nhiều kinh nghiệm trong việc tích luỹ đánh bắt các loại thuỷ hải sản và đặc biệt sự am hiểu quy luật biển khơi đã hình thành cho mình một nền ẩm thực biển rất phong phú và đa dạng với sự đa dạng về phương pháp chế biến khác nhau ở mỗi vùng biển. không chỉ biết tận dụng môi trường biển vì mục đích kinh doanh mà những con người nơi đây đang ra sức phát huy nghề truyền thống là đánh các và nuôi trồng thuỷ hải sản nhằm là phong phú hơn nguồn lợi thuỷ sản trong việc phục vụ ăn uống và nghỉ biển. Một cách âm thầm họ đang góp công sức cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc văn hoá của ẩm thực biển Việt Nam.

 

You may also like

Uncategorized Vivu du lịch

Best place for sightseeing Saigon in night

single-image

Saigon is a modern and luxurious city, especially in the night when every place of Saigon is brightened by lamplight. This is the most time to view Ho Chi Minh City.

1. Rooftop bars

It will be a regret for any Saigonees or travelers who travel to Ho Chi Minh City if you haven’t ever seen Saigon in the night. Choosing a rooftop bar will be the best place for sightseeing Saigon in the night. Sightseeing Saigon from perch will be an exciting experience for everyone. This is the best way to escape from a vibrant city below. There are some rooftop bars for you to have a panoramic view. 

a. Propeller Rooftop Bar

Built-in 2016 in true Singapore style, Propeller Rooftop Bar will bring tourists a wonderful experience through its open space. The propeller is located on 16-storey of Bay Hotel Ho Chi Minh. It is considered to be…

View More Article
Vivu du lịch

Top secrects of travelling for tourists

single-image

Traveling is one of the great things to do in human life. It helps people relax and refill their energy after hard working. However, there are some secrets which not everyone knows about it. A little bit shared the information below will help you discover some amazing things surround traveling!

1. How many calories tourist can burn and consume at the airport?

In the recent survey by international experts, tourists often burn 550 calories at the airport but consume 2,700 calories. When people walk around the airport that means they are practicing a fantastic workout. The experts said that travelers can burn around 550 calories dragging suitcases into the airport and running to the gate. But, it is not an ideal number because they consume 2,700 calories while hanging around to board with food, alcohol, and snacks. That’s so amazing!

2. The terrible secret of geography in the world

Tourists will be surprised…

View More Article
Uncategorized Vivu du lịch

Making a journey from Ho Chi Minh to Ha Noi

single-image

Vietnam is a beautiful country where tourist can easily find everything cheap to eat and stay. There is more than 2000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi Capital in the north. Let’s discover the length of Vietnam through this article with famous attractions.

1. How do you make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi

There are many ways to make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi Capital in Vietnam. Travellers can choose a single-track railway between the two main cities, a journey of 30-plus hours and even main road travel seems to be at scooter pace.

Some tourists tends to make a trip by plane to get the amenities, others think that transportations with local guides is a good choice for them. It’s a exciting experience to go from one to end destination of the…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then the small gym…

View More Article
Vivu du lịch

Tips for tourists to travel in Ho Chi Minh City

single-image

Ho Chi Minh City is one of the best cities in Vietnam with many interesting things such as best rooftop bars, Luxury Singapore hotels, street food, great home stays, etc. However, when you travel to any countries in the world. You should make a traveling note with great tips. Let’s discovering the best tip right now!

1. Tips for tourists’ health

Travelling the world can be thrilling. But travellers need to learned that looking after her mental health while away from home is as much about retaining good habits as picking the right travel buddy.

– Develop good sleeping habits:

Sleep is a big one. The occasional night without sleep won’t affect your health. However, if tourists miss more, this can make it tough to concentrate or make decisions. Some people may even start to feel depressed.

Breathing exercises and a comfortable rolled up cloak supporting travelers’ neck if they are sitting up in…

View More Article