Hành vi mua của khách du lịch Trung Quốc

 
        Hành vi mua của người tiêu dùng là toàn bộ hành động mà người tiêu dùng bộc lộ trong quá trình trao đổi và sử dụng sản phẩm. *Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách du lịch Trung Quốc – Nền văn hóa: Nền văn hóa là sự pha trộn của niềm tin, giá trị, thái độ, thói quen, truyền thống và hình thức cư xử của một nhóm người. Nền văn hóa Trung Quốc tác động đến động cơ, nhận thức, quyết định của người Trung Quốc khi họ mua sản phẩm dịch vụ, đồng thời cũng tác động đến lối sống và cá tính của họ. Tìm hiểu văn hóa của người Trung Quốc sẽ giúp cho khách sạn đưa ra cách thức phù hợp với vănhóa của họ và thu hút được sự chú ý, quan tâm của họ nhiều hơn. – Nhóm tham khảo: Khách du lịch sử dụng nhóm tham khảo để quyết định chấp nhận hay không chấp nhận mua sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm dịch vụ dù là vô hình nhưng thông qua những kinh nghiệm của nhóm tham khảo thì đều trở nên hữu hình. – Tầng lớp xã hội: Tầng lớp xã hội ở Trung Quốc có thể chia thành: Thượng lưu bậc cao, thượng lưu bậc thấp, trung lưu bậc cao, trung lưu bậc thấp, dân nghèo và dân cùng khổ. Tùy theo từng tầng lớp mà khách sạn đưa ra sản phẩm và dịch vụ phù hợp. – Người định hướng dư luận: Là những người hoạt động như những kênh thông tin cho những người khác. Bằng cách tìm kiếm thông tin và mua sản phẩm dịch vụ trước những người khác họ tạo ra các khuynh hướng. Do ảnh hưởng của những người định hướng đến cách cư xử của người khác nên khách sạn cần phải giành thời gian để phát hiện và lôi cuốn họ. – Gia đình: Gia đình có ảnh hưởng mạnh mẽ tới thái độ của người Trung Quốc. Nhóm người độc thân, người mới lập gia đình và gia đình có chủ hộ đang làm việc có điều kiện lựa chọn kỳ nghỉ và giành thời gian và tiền bạc nhiều hơn vào kỳ nghỉ.

Post Author: admin