Ngày nay những nhu cầu và yêu cầu của khách hàng lại thay đổi rất nhanh chóng.

Những điều này đòi hỏi các doanh nghiệp khách sạn phải nắm được

một cách căn bản về quản lý chất lượng, bao gồm cả kiểm soát và đảm bảo chất

lượng. Và để làm được điều này thì trước hết phải đánh giá được chất lượng dịch

vụ dựa trên quan điểm của khách hàng – người trực tiếp trải nghiệm. Chỉ khi

đánh giá được sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của doanh

 

nghiệp thì khi đó danh nghiệp mới có thể không ngừng nâng cao quản lý, cải

thiện chất lượng dịcoh vụ nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ

có chất lượng tốt nhất, không ngừng đáp ứng nhu cầu của khách bởi chất lượng

tốt luôn là một vấn đề sống còn đối với các doanh nghiệp khách sạn, là một lợi

thế cạnh tranh trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Điều này là do việc nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp khách sạn

như:

        Giảm thiểu các chi phí marketing, chi phí quảng cáo tức là làm

giảm giá thành của sản phẩm cho khách sạn.

        Tăng thị phần và duy trì tốc độ tăng trưởng cao về chỉ tiêu khách

của khách sạn sẽ làm tăng doanh thu cho khách sạn.

        Tăng khách hàng chung thủy cho khách sạn chính là biện pháp

nhằm khuếch trương uy tín cho thương hiệu của khách sạn.

Cả ba vấn đề trên đều dẫn đến kết quả là làm tăng lợi nhuận cho doanh

nghiệp khách sạn.

Chính vì sự cần thiết đó, đề tài “Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

về chất lượng dịch vụ của khách sạn Ninh Kiều 2 – Thành phố Cần Thơ” ra đời

nhằm giúp khách sạn hiểu rõ hơn về sự cảm nhận của khách hàng đối với chất

lượng dịch vụ của khách sạn để từ đó khách sạn có thể không ngừng nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn ở mức cao nhất những nhu cầu của

khách hàng.

Post Author: admin