Yếu tố nào quyết định “bạn sẽ đi du lịch“?

        Thời gian rỗi:là phần thời gian ngoài giờ làm việc, trong đó diễn ra các hoạt động nhằm khôi phục và phát triển thể lực, trí tuệ và tinh thần của con người. Thời gian rỗi của con người tăng lên là yếu tố thuận lợi đối với du lịch. Sự hình thành và phát triển loại hình du lịch cuối tuần với những đóng góp quan trọng cho du lịch trong thời gian vừa qua là sự khẳng định cho tầm quan trọng của thời gian rỗi đối với du lịch.

        Chính trị:là điều kiện quan trọng thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của du lịch của một quốc gia và cả thế giới. Hòa bình và sự ổn định về chính trị là đòn bẩy giúp đẩy mạnh hoạt động du lịch, du lịch cũng góp phần đến sự tồn tại của hòa bình và ổn định về mặt chính trị. Chiến tranh và sự bất ổn về mặt chính trị gây cản trở các hoạt động du lịch, phá hỏng các công trình du lịch và đe dọa đến tính mạng của du khách…

Kết cấu hạ tầng        

        Giao thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng. Mạng lưới giao thông và phương tiện giao thông luôn được coi là những yếu tố quan trọng hàng đầu vì nó có vai trò đẩy mạnh hoạt động du lịch. Du lịch luôn gắn với sự di chuyển của con người từ nơi này đến nơi khác vì vậy nó phụ thuộc vào mạng lưới và phương tiện giao thông.

        Mỗi loại hình giao thông đều có những đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng trong du lịch của du khách. Hơn nữa sự thuận lợi về mạng lưới giao thông còn cho phép khai thác các nguồn tài nguyên du lịch, chỉ có thông qua mạng lưới giao thông thuận tiện, nhanh chóng thì du lịch mới trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội. Giao thông là một bộ phận của kết cấu hạ tầng kinh tế, có các phương tiện được sản xuất để phục vụ cho hoạt động du lich như ôtô, tàu thủy, máy bay, cáp treo…

Post Author: admin