Vai trò của phát triển du lịch sinh thái trong đô thị hóa nông thôn ở Kiên Giang

Đô thị hóa nông thôn Phát triển DLST tạo ra cho các vùng phát triển nhanh chống. Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội được cải thiện đáng kể; hoạt động thương mại và dịch vụ tại vùng du lịch sôi động. Những khu thương mại, dịch vụ được hình thành, đời sống của người dân được nâng lên nhờ hưởng lợi từ DLST, bộ mặt nông thôn từng bước thay đổi, hình thành những khu mua bán tập trung, khu đô thị mới.

Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch phát triển nhanh chống. Đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, nâng cấp sân bay, xây dựng nhiều bến cảng phục vụ tốt cho nhu cầu của du khách; Nhiều dự án lớn đã và đang tập trung đầu tư tại Phú Quốc, Kiên Lương, Hà Tiên… Nâng cấp các cảng biển, một số dự án nước ngoài đang tập trung đầu tư khai thác tiềm năng DLST biển, đảo.

Hiện nay, đang tập trung trung xây dựng đảo Phú Quốc phát triển DLST chất lượng cao mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Hà Tiên – Kiên Lương được đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nối liền các tỉnh trong khu vực và thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế – xã hội phát triển nhờ tập trung khai thác lợi thế về du lịch và kinh tế cửa khẩu, trong tương lai xây dựng thị xã Hà Tiên Thành thị xã Du lịch.

U Minh Thượng nhiều công trình cũng được đầu tư xây dựng như hệ thống giao thông đường bộ vòng quanh Vườn Quốc Gia với chiều dài 62km được nhựa hóa, các trục giao thông chính vào Vườn quốc Gia đến các địa điểm DLST. Hiện nay, đang tập trung đầu tư xây dựng khu đô thị mới U Minh Thượng, hệ thống điện, nước, nhà nghỉ sinh thái được quan tâm đầu tư.

Phát triển DLST trong những năm qua, tạo ra bộ mặt nông thôn ở các vùng du lịch có sự thay đổi đáng kể. Nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn, khoản cách kinh tế, xã hội từng bước được rút ngắn, đời sống của người dân được nâng lên đáng kể.

Post Author: admin