Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn Mường Thanh, Hà Nội

 

a) Quy trình báo thc khách:

– Khách yêu cu báo thc l tân vào s đăng ký báo thc cho khách.

+ Ghi rõ h tên khách, s bung khách, gi gi, hình thc báo thc.

Đứng gi l tân gi báo thc, đợi khách dy l tân chào khách và báo gi khách cn báo thc đã đến. Đợi khách hàng khng định đã rõ l tân mi chào khách và cúp máy.

* Bài hi thoi (trường hp khách gi đin xung l tân yêu cu)

L tân: Alô – L tân xin nghe .

Khách: Chào cô, sáng mai cô có th gi tôi dy vào lúc 5h được không?

L tân: D vâng được thưa quý khách. Xin quý khách cho biết quý danh và s bung được không ?

Khách: Tôi là Trn Ngc Anh phòng 219.

L tân: D thưa quý khách, quý khách mun chúng tôi báo thc bng hình thc nào ? Báo thc qua đin thoi, bm chuông hay chúng tôi s đến tn bung để gi quý khách.

Khách: Có l cô ch cn gi đin thoi lên phòng tôi là được ri.

L tân: D vâng thưa cô Ngc Anh vào lúc 5h sáng mai chúng tôi s báo thc quý khách dy bng hình thc gi đin thoi lên phòng và s phòng ca cô là 219 đúng không ?

Khách: Đúng ri đấy. Cm ơn cô! Chào cô.

L tân: D vâng. Xin kính chào quý khách.

Wake up call request

PHIẾU NHẬN BÁO THỨC

Date ngày: 8/10

Talcon bay Người lp: Nguyn Thế Phương

N0

STT

Room N0

S bung

Time

Thi gian

Remark

Ghi chú

1

219

5h00

Gi đin lên phòng

2

312

5h30

Bm chuông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5h sáng hôm sau (l tân gi đin thoi lên bung khách)

Khách: A lô, ai đấy?

L tân: D thưa cô Trn Ngc Anh bây gi là 5h sáng đã đến gi cô cn chúng tôi báo thc. Mi quý cô dy .

Khách: Cm ơn cô tôi đã dy ri.

L tân: D không có gì thưa cô. Chào cô.

b) Quy trình phc v khi có người ngoài đến gp khách lưu trú ti khách sn.

* Quy trình

Khi có người ngoài ti xin gp khách trong khách sn l tân cn hi các thông tin sau:

+ Khách đang lưu trú ti khách sn là ai, s bung khách.

+ Thông tin v khách va đến.

+ Nhìn vào ô để chìa khóa.

TH1: Có chìa khóa đó. Khách đã đi ra ngoài, nói rõ vi khách va ti có th ghi tin nhn li cho khách hàng đang lưu trú.

TH2: Không có chìa khóa: Khách có th tròng khách sn, mi khách xung tiếp bn.

Chú ý: Trường hp cho khách l lên bung.

Đề ngh khách l để li giy t tùy thân.

– Nh nhân viên ch dn khách lên bung.

– Báo cho trc tng và b phn bung để giám sát bung đó.

– Khi người l v l tân kim tra ngay s an toàn ca khách đang lưu trú.

– Tr li giy t cho khách l.

– Chào khách.

* Hi thoi

Quy trình phc v khi có người ngoài đến gp khách.

L tân: Xin kính chào quý khách. Tôi có th giúp gì cho khách.

Khách: Cô làm ơn cho tôi lên gp ch Trn Ngc Anh phòng 219.

L tân: Vâng xin quý khách ch cho giây lát. D thưa quý khách hin gi ch Ngc Anh có gi chìa khóa ti đây và đi ra ngoài. Thế quý khách có mun nhn gì không?

Khách: Cô làm ơn nhn dùm tôi vi ch Ngc Anh là 4h chiu gp nhau ti công viên Th L.

L tân: D vâng thế quý khách còn có yêu cu gì khác không .

Khách: Thôi cô làm ơn nhn li ch y giúp tôi.

L tân: Chúng tôi s nhn li cho ch y. Sau đây tôi xin nhc li mt s thông tin là: Ch Phương Linh em gái ch có nhn li là hn ch Ngc Anh 4h chiu công viên Th L có đúng không ?

Khách: Đúng ri. Cm ơn cô. Chào cô.

L tân: Chào quý khách

(L tân ghi phiếu nhn tin nhn để vào ô chìa khóa ca khách)

Post Author: admin