Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đội ngũ quản lý ngành dịch vụ du lịch

 

– Đối với bộ phận điều hành: Đây là bộ phận tổ chức thực hiện phần lớn công việc của công ty. Để nâng cao được hiệu quả của bộ máy công ty cần có một số giải pháp sau:

+ Có sự phân công rõ ràng nhiệm vụ công việc của từng người trong bộ phận

+ Khi đàm phán thoả thuận với khách, bộ phận điều hành phải ghi nhận, tập hợp đầy đủ những thông tin về khách để thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

+ Trong quá trình thực hiện chương trình outbound bộ phận điều hành cần có mối liên lạc thương xuyên với ngưòi dẫn đoàn và bộ phận marketing để có thể xử lý những trường hợp bất thường và kịp thời khi cần thiết.

– Đối với bộ phận marketing thì công ty cần có những giải pháp sau:

+ Nghiên cứu thị trường tìm ra những thị trường mục tiêu mới tiềm năng hơn

+ Tích cực nghiên cứư các tuyến điểm mới, xây dựng các chương trình phù hợp đáp ứng 1 cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng

+ Cần thiết kế các tập gấp với đầy đủ các thông tin và các chương trình.

Đối với bộ phận thị trường và điều hành thường xuyên cần phải đi thực tế tìm hiểu những điểm đến tại Thái- Mã- Sing để khảo sát thực tế hiểu rõ những dịch vụ sẽ có trong chương trình du lịch sao cho khi dẫn đoàn hạn chế ở mức thấp nhất những phát sinh, để có thêm kinh nghiệm giải quyết những bất thường xảy ra nhằm bảo đảm cho các chương trình sang các nước này được thực hiện thuận lợi, an toàn và đúng lịch trình.

Post Author: admin