Du lịch biển đảo Việt Nam – những tiềm năng chưa được khai thác hết

Du lịch biển, đảo không những tạo thêm nhiều việc làm phổ thông cho những người trình độ thấp mà còn tạo thêm nhiều việc việc làm cho những người có trình độ cao, như các nhà quản lý,chuyên viên, hướng dẫn viên du lịch…

Du lịch biển, đảo nói riêng và các loại hình du lịch nói chung thường thu hút được nhiều khách nước ngoài, cũng như khách nội địa.Tạo nguồn thu hút lượng ngoại tệ rất lớn cho nền kinh tế.Nếu nhìn một cách xuyên suốt, thì tạo thêm động lực cho hệ thống các dịch vụ ngân hàng kinh doanh và phát triển.

Hệ thống dịch vụ, mạng lưới giao thông sẽ phát triển hơn khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng lên.Dần dần hình thành các tua du lịch riêng biệt và chuyên nghiệp hơn.

Các loại hình công ty đầu tư và kinh doanh du lịch phát triển nhiều và hình thức phong phú và đa dạng hơn, sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu.Tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Du lịch biển, đảo và phát triển các lĩnh vực xã hội

Du lịch biển, đảo nói riêng và ngành du lịch nói chung thuộc ngành kinh tế dịch vụ. Nó có tác động rất lớn đến các lĩnh vực văn hóa xã hội.

Các loại hình phát triển dịch vụ du lịch sẽ là cơ hội cho nước bản địa quảng bá hình ảnh đất nước của mình, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu thương mại quốc tế.

Phát triển du lịch là động lực thúc đẩy sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa, các giá trị nghệ thuật dân gian…Nó tạo nên sự giao lưu văn hóa, phong tục tập quán giữa các vùng miền, cũng như các nước ngoại địa, tạo nên tính đa dạng, và sít lại gần nhau hơn của các cộng đồng dân cư.

Để hoạt động du lịch thu được hiệu quả cao, các tổ chức kinh doanh du lịch đã thực hiện các phương án đào tạo tiếng Anh, kỹ năng nghiệp vụ du lịch, sử dụng máy vi tính, các kỹ năng tổ chức và biểu diễn… nhằm nâng cao năng lực cho cộng đồng phục vụ khách du lịch. Qua các dự án này dân cư có thêm nhiều cơ hội được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến, học hỏi, nâng cao trình độ.

Post Author: admin