Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty Vietrantour

– Phòng Tài chính-kế toán

+ Nhiệm vụ:Phòng tài chính – kế toán thực hiện hạch toán kế toán; cân đối sổ sách, phân tích và lập kế hoạch tài chính.

+ Chức năng:Tham mưu cho giám đốc thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý nguồn vốn, quản lý tài sản, quản lý các quỹ; kế hoạch hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định; thống kê, kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của hoạt động tài chính hàng năm, các dự án đầu tư và phát triển; kiểm tra hóa đơn, chứng từ thu chi, việc thanh quyết toán tour một cách đầy đủ chính xác kịp thời và trực tiếp thanh toán trong công ty và khách hàng; phân tích lỗ, lãi trong kinh doanh, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính doanh nghiệp; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác mà giám đốc giao.

  • Phòng kinh doanh (thị trường marketing)

+ Chức năng:Tham mưu cho giám đốc về lập kế hoạch lựa chọn thịtrường, các cải tiến về dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu thị trường

+Nhiệm vụ:

Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, mạng nội bộ, xây dựng quản lý nội dung trang Web, tuyên truyền quảng cáo, quan hệ công chúng

  • Phòng Inbound

+ Chức năng:Quản lí điều hành mọi hoạt động của thị trường quốc tế.

+Nhiệm vụ:Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổ chức khai thác nguồn khách, bán các chương trình du lịch, dịch vụ du lịch cho khách du lịch vào Việt Nam và nối các chương trình du lịch sang các nước khác (nếu có).

  • Phòng Outbound

+ Chức năng:Quản lí mọi hoạt động của thị trường du lịch nước ngoài.

+ Nhiệm vụ:Triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng. Tổ chức khai thác và thực hiện các chương trình du lịch đưa người Việt Nam, người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

  • Phòng Điều hành hướng dẫn

+ Chức năng:Quản lí các hoạt động điều hành tour, quản lí hướng dẫn viên, dịch vụ vận chuyển(xe ô tô).

+ Nhiệm vụ:Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đúng theo lịch điều tour do các phòng gửi, đảm bảo chất lượng tốt nhất và dịch vụ đúng như yêu cầu của khách và hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Cung cấp hướng dẫn viên cho các phòng có liên quan để phục vụ các đoàn khách du lịch.

  • Phòng vé máy bay

Đại lý bán vé máy bay cho hãng hàng không trong nước và quốc tế

  • Cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao

Chuyên cung cấp,bán buôn, bán lẻ, kí gửi dụng cụ, quần áo thể thao các loại

  • Các chi nhánh của Công ty có các nhiệm vụ:

+Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh là đầu mối thu hút khách ở khu vực Miền Nam

+ Chi nhánh tại TP.Đà Nẵng là đầu mối thu hut khách ở khu vực Miền Trung

+ Tại Tuyên Quang kinh doanh cửa hàng cafe, đồng thời gom khách ở khu vực Tây Bắc.

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến cho doanh nghiệp tại địa bàn đặt chi nhánh.

+ Thu thập thông tin, báo cáo kịp thời mọi thay đổi cho lãnh đạo của doanh nghiệp.

Post Author: admin