Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam

Xây dựng các sản phẩm du lịch mới và nâng cao chất lượng dịch vụ là một trong những những giải pháp mang tính lâu dài cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có ngành du lịch. Để thu hút khách du lịch Nhật Bản nói riêng và thị trường khách quốc tế đến Việt Nam đồng thời thúc đẩy du lịch nội địa phát triển, ngành Du lịch đã công bố một chương trình hành động với nhiều giải pháp cấp bách.

Đây là giải pháp mang tính lâu dài, tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch. Theo đó, ngành du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo sát xây dựng các sản phẩm du lịch mới; tập trung xúc tiến thu hút khách từ một số thị trường quan trọng như: ASEAN, Trung Quốc, Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Âu, Đông Âu, thu hút khách tàu biển…

Đối với thị trường khách du lịch Nhật Bản chúng ta phải xác định được những sản phẩm chính dành cho từng phân đoạn thị trường khách Nhật Bản như sau:

Khách trẻ tuổi, chủ yếu là sinh viên(trên dưới 20 tuổi) cần chú ý các tour tham quan di tích lịch sử, làm quen với cộng đồng, ẩm thực Việt Nam.

Khách nữ giới trẻ tuổi, độc thân (21 – 31 tuổi) thu hút bằng nhiều sản phẩm du lịch khác nhau. Đặc biệt cần đưa ra các sản phẩm du lịch nghỉ biển, hàng hóa lưu niệm.

Khách nam giới trẻ tuổi, độc thân (21-31 tuổi) các sản phẩm du lịch đưa ra tương tự như thị trường khách nữ cùng lứa tuổi và bổ sung thêm các sản phẩm du lịch mạo hiểm, lặn biển, thể thao năng động.

Khách thuộc lứa tuổi từ 31- 40 ngoài các sản phẩm nói chung thì cần chú ý thêm du lịch nghỉ biển, hàng hóa, đồ lưu niệm.

Khách nam giới đứng tuổi(trên 51 tuổi) nên chú trọng tour tham quan cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di sản.

Post Author: admin