Phát triển du lịch sinh thái có nên hay không?

        Cộng đồng dân cư đang sống trong vùng đệm VQG còn đứng ngoài cuộc, gần như không liên quan đến các hoạt động du lịch ở đây. Mặc dù họ mong muốn và đáng được tham gia, cũng như hưởng lợi từ hoạt động này. Đây là một trong những cơ sở thực tiễn khẳng định sự cần thiết trong việc hướng du lịch của VQGCB tới một loại du lịch có khả năng đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân địa phương, đó là DLST.

        Từ hiện trạng hoạt động du lịch và đánh giá hiện trạng du lịch đó tại VQGCB dưới góc độ du lịch sinh thái, đề tài có một số nhận xét như sau:

  • Lượng khách du lịch đến tham quan VQGCB chủ yếu vẫn là khách nội địa, khách nước ngoài chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Nguồn khách nội địa chủ yếu thuộc các tỉnh Miền Bắc của Việt Nam, khách nước ngoài đa số là người Anh và Pháp. Thành phần khách đa dạng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức. Mục đích chuyến tham quan của họ là tham quan và nghỉ ngơi giải trí. Tínhthời vụ thể hiện rất rõ, phụ thuộc vào điều kiện khí hậu và khách du lịch chủ yếu là khách trong ngày.
  • Hoạt động du lịch của khách tham quan tập trung vào một số điểm, tuyến du lịch chính tại VQGCB như rừng Kim Giao, Ao Ếch, động Trung Trang. Hầu như du khách không nắm được thông tin về cáctuyến tham quan, sản phẩm du lịch của từng tuyến cũng như tài nguyên thiên nhiên phong phú của vườn. Vìvậy, việc tham gia các hoạt động du lịch còn hạn chế, nhận thức về bảo vệ môi trường và giá trị sinh học chưa cao đã ảnh hưởng đến việc đánh giá, nhận xét của du khách về VQGCB.
  • Hiện tại, VQGCB mới chỉ đáp ứng được về dịch vụ lưu trú và phương tiện vận chuyển, còn các nhu cầu khác của du khách như dịch vụ ăn uống, đồ lưu niệm và hoạt động du lịch còn nghèo nàn và chưa được đáp ứng.
  • Đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ khách du lịch, phần lớn chưa trải qua các lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch chính quy nên hạn chế về trình độ hướng dẫn, trình độ ngoại ngữcũng như kiến thức về môi trường và đa dạng sinh học.
  • Hoạt động giáo dục và thuyết minh môi trường cho khách du lịch chưa hiệu quả. Đa số khách du lịch biết đến VQGCB thông qua nguồn tin truyền miệng. Trung tâm DLST và GDMT chưa phát huy hết vai trò của VQGCB cũng như hoạt động GDMT. Tỷ lệ khách du lịch được hướng dẫn khi tham quan VQG chưa nhiều, du khách chủ yếu tự quan sát và tìm hiểu.
  • Hoạt động du lịch và bảo tồn tại VQGCB đang theo hướng cộng sinh. Nghĩa là, hoạt động du lịch tại VGQCB đã đem lại một số lợi ích cụ thể trong việc bảo tồn Vườn như hỗ trợ kinh phí, nâng cao nhận thức cho du khách về môi trường và giá trị sinh thái, tạo cơ hội thu hút đầu tư. Tuy nhiên, những tác động đến VQGCB do hoạtđộng du lịch đem lại cũng rõ nét hơn khi lượng khách tham quan ngày càng đông, tậptrung về thời gian và không gian đã gây nên sự quá tải đối với môi trường du lịch sinh thái tại một số tuyến du lịch như rừng Kim Giao, Mây Bầu, Khe Sâu. Hoạt động du lịch tập trung trong khu vực trung tâm tại đỉnh vườn, sát phân khu bảo vệ nguyên vẹn nơi các hệ sinh thái cần được bảo vệ.
  • Đối với cộng đồng địa phương, du lịch còn khá biệt lập,chưa có những tác động đáng kể (cả tích cực và tiêu cực) đến kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Thái độ của người dân đối với du lịch còn mờ nhạt, song có phần thiên theo hướng tích cực, thiện cảm với khách du lịch. Đa số người dân mong muốn du lịch mở rộng, được đón khách và cócơ hội tham gia vào hoạt động du lịch.

Những cơ sở thực tiễn trên đây cho thấy, hoạt động du lịch ở VQGCB đang hướng tới du lịch sinh thái với mục tiêu giáo dục môi trường, hỗ trợ bảo tồn và góp phần phát triển cộng đồng. Vì vậy, những định hướng và các giải pháp cho DLST ở VQG những năm tới là vô cùng cần thiết nhằm hạn chế những bất cập trong hoạt động du lịch đang diễn ra tại đây.

You may also like

Uncategorized Vivu du lịch

Best place for sightseeing Saigon in night

single-image

Saigon is a modern and luxurious city, especially in the night when every place of Saigon is brightened by lamplight. This is the most time to view Ho Chi Minh City.

1. Rooftop bars

It will be a regret for any Saigonees or travelers who travel to Ho Chi Minh City if you haven’t ever seen Saigon in the night. Choosing a rooftop bar will be the best place for sightseeing Saigon in the night. Sightseeing Saigon from perch will be an exciting experience for everyone. This is the best way to escape from a vibrant city below. There are some rooftop bars for you to have a panoramic view. 

a. Propeller Rooftop Bar

Built-in 2016 in true Singapore style, Propeller Rooftop Bar will bring tourists a wonderful experience through its open space. The propeller is located on 16-storey of Bay Hotel Ho Chi Minh. It is considered to be…

View More Article
Vivu du lịch

Top secrects of travelling for tourists

single-image

Traveling is one of the great things to do in human life. It helps people relax and refill their energy after hard working. However, there are some secrets which not everyone knows about it. A little bit shared the information below will help you discover some amazing things surround traveling!

1. How many calories tourist can burn and consume at the airport?

In the recent survey by international experts, tourists often burn 550 calories at the airport but consume 2,700 calories. When people walk around the airport that means they are practicing a fantastic workout. The experts said that travelers can burn around 550 calories dragging suitcases into the airport and running to the gate. But, it is not an ideal number because they consume 2,700 calories while hanging around to board with food, alcohol, and snacks. That’s so amazing!

2. The terrible secret of geography in the world

Tourists will be surprised…

View More Article
Uncategorized Vivu du lịch

Making a journey from Ho Chi Minh to Ha Noi

single-image

Vietnam is a beautiful country where tourist can easily find everything cheap to eat and stay. There is more than 2000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi Capital in the north. Let’s discover the length of Vietnam through this article with famous attractions.

1. How do you make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi

There are many ways to make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi Capital in Vietnam. Travellers can choose a single-track railway between the two main cities, a journey of 30-plus hours and even main road travel seems to be at scooter pace.

Some tourists tends to make a trip by plane to get the amenities, others think that transportations with local guides is a good choice for them. It’s a exciting experience to go from one to end destination of the…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then the small gym…

View More Article
Vivu du lịch

Tips for tourists to travel in Ho Chi Minh City

single-image

Ho Chi Minh City is one of the best cities in Vietnam with many interesting things such as best rooftop bars, Luxury Singapore hotels, street food, great home stays, etc. However, when you travel to any countries in the world. You should make a traveling note with great tips. Let’s discovering the best tip right now!

1. Tips for tourists’ health

Travelling the world can be thrilling. But travellers need to learned that looking after her mental health while away from home is as much about retaining good habits as picking the right travel buddy.

– Develop good sleeping habits:

Sleep is a big one. The occasional night without sleep won’t affect your health. However, if tourists miss more, this can make it tough to concentrate or make decisions. Some people may even start to feel depressed.

Breathing exercises and a comfortable rolled up cloak supporting travelers’ neck if they are sitting up in…

View More Article