Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty Vietrantour

– Phòng Tài chính-kế toán

+ Nhiệm vụ:Phòng tài chính – kế toán thực hiện hạch toán kế toán; cân đối sổ sách, phân tích và lập kế hoạch tài chính.

+ Chức năng:Tham mưu cho giám đốc thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý nguồn vốn, quản lý tài sản, quản lý các quỹ; kế hoạch hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do nhà nước quy định; thống kê, kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của hoạt động tài chính hàng năm, các dự án đầu tư và phát triển; kiểm tra hóa đơn, chứng từ thu chi, việc thanh quyết toán tour một cách đầy đủ chính xác kịp thời và trực tiếp thanh toán trong công ty và khách hàng; phân tích lỗ, lãi trong kinh doanh, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính doanh nghiệp; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác mà giám đốc giao.

  • Phòng kinh doanh (thị trường marketing)

+ Chức năng:Tham mưu cho giám đốc về lập kế hoạch lựa chọn thịtrường, các cải tiến về dịch vụ cho phù hợp với nhu cầu thị trường

+Nhiệm vụ:

Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước, xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, mạng nội bộ, xây dựng quản lý nội dung trang Web, tuyên truyền quảng cáo, quan hệ công chúng

  • Phòng Inbound

+ Chức năng:Quản lí điều hành mọi hoạt động của thị trường quốc tế.

+Nhiệm vụ:Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Tổ chức khai thác nguồn khách, bán các chương trình du lịch, dịch vụ du lịch cho khách du lịch vào Việt Nam và nối các chương trình du lịch sang các nước khác (nếu có).

  • Phòng Outbound

+ Chức năng:Quản lí mọi hoạt động của thị trường du lịch nước ngoài.

+ Nhiệm vụ:Triển khai thực hiện kế hoạch hàng tháng. Tổ chức khai thác và thực hiện các chương trình du lịch đưa người Việt Nam, người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

  • Phòng Điều hành hướng dẫn

+ Chức năng:Quản lí các hoạt động điều hành tour, quản lí hướng dẫn viên, dịch vụ vận chuyển(xe ô tô).

+ Nhiệm vụ:Tổ chức thực hiện các chương trình du lịch đúng theo lịch điều tour do các phòng gửi, đảm bảo chất lượng tốt nhất và dịch vụ đúng như yêu cầu của khách và hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ. Cung cấp hướng dẫn viên cho các phòng có liên quan để phục vụ các đoàn khách du lịch.

  • Phòng vé máy bay

Đại lý bán vé máy bay cho hãng hàng không trong nước và quốc tế

  • Cửa hàng dụng cụ thể dục thể thao

Chuyên cung cấp,bán buôn, bán lẻ, kí gửi dụng cụ, quần áo thể thao các loại

  • Các chi nhánh của Công ty có các nhiệm vụ:

+Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh là đầu mối thu hút khách ở khu vực Miền Nam

+ Chi nhánh tại TP.Đà Nẵng là đầu mối thu hut khách ở khu vực Miền Trung

+ Tại Tuyên Quang kinh doanh cửa hàng cafe, đồng thời gom khách ở khu vực Tây Bắc.

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến cho doanh nghiệp tại địa bàn đặt chi nhánh.

+ Thu thập thông tin, báo cáo kịp thời mọi thay đổi cho lãnh đạo của doanh nghiệp.

You may also like

Uncategorized Vivu du lịch

Best place for sightseeing Saigon in night

single-image

Saigon is a modern and luxurious city, especially in the night when every place of Saigon is brightened by lamplight. This is the most time to view Ho Chi Minh City.

1. Rooftop bars

It will be a regret for any Saigonees or travelers who travel to Ho Chi Minh City if you haven’t ever seen Saigon in the night. Choosing a rooftop bar will be the best place for sightseeing Saigon in the night. Sightseeing Saigon from perch will be an exciting experience for everyone. This is the best way to escape from a vibrant city below. There are some rooftop bars for you to have a panoramic view. 

a. Propeller Rooftop Bar

Built-in 2016 in true Singapore style, Propeller Rooftop Bar will bring tourists a wonderful experience through its open space. The propeller is located on 16-storey of Bay Hotel Ho Chi Minh. It is considered to be…

View More Article
Vivu du lịch

Top secrects of travelling for tourists

single-image

Traveling is one of the great things to do in human life. It helps people relax and refill their energy after hard working. However, there are some secrets which not everyone knows about it. A little bit shared the information below will help you discover some amazing things surround traveling!

1. How many calories tourist can burn and consume at the airport?

In the recent survey by international experts, tourists often burn 550 calories at the airport but consume 2,700 calories. When people walk around the airport that means they are practicing a fantastic workout. The experts said that travelers can burn around 550 calories dragging suitcases into the airport and running to the gate. But, it is not an ideal number because they consume 2,700 calories while hanging around to board with food, alcohol, and snacks. That’s so amazing!

2. The terrible secret of geography in the world

Tourists will be surprised…

View More Article
Uncategorized Vivu du lịch

Making a journey from Ho Chi Minh to Ha Noi

single-image

Vietnam is a beautiful country where tourist can easily find everything cheap to eat and stay. There is more than 2000 miles from Ho Chi Minh City in the south to Hanoi Capital in the north. Let’s discover the length of Vietnam through this article with famous attractions.

1. How do you make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi

There are many ways to make a trip from Ho Chi Minh City to Ha Noi Capital in Vietnam. Travellers can choose a single-track railway between the two main cities, a journey of 30-plus hours and even main road travel seems to be at scooter pace.

Some tourists tends to make a trip by plane to get the amenities, others think that transportations with local guides is a good choice for them. It’s a exciting experience to go from one to end destination of the…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then…

View More Article
Vivu du lịch

Fitness and Entertainment in Saigon

single-image

Saigon is also called Ho Chi Minh City where has many gyms room and interesting acitvities for everyone including local resident and foreigners to relax such as fitness clubs, best rooftop bars, casino, etc. Let’s discover exciting things in this city through the information below. 

1. The fitness clubs in Ho Chi Minh City

There are enough gym rooms in Ho Chi Minh City to satisfy any workout junkie. Although the small sea of beer bellies, there is a dedicated portion of the city’s population who run, swim and pump iron like there is no tomorrow. High-end gyms in Ho Chi Minh City range in price but hover around $100-150 US range, and less if yearly memberships are acquired. More local, less accommodating gyms go as low as $10-25 US, with varying degrees of amenities. If you aren’t too concerned about pools, jacuzzis, saunas and ice baths, then the small gym…

View More Article
Vivu du lịch

Tips for tourists to travel in Ho Chi Minh City

single-image

Ho Chi Minh City is one of the best cities in Vietnam with many interesting things such as best rooftop bars, Luxury Singapore hotels, street food, great home stays, etc. However, when you travel to any countries in the world. You should make a traveling note with great tips. Let’s discovering the best tip right now!

1. Tips for tourists’ health

Travelling the world can be thrilling. But travellers need to learned that looking after her mental health while away from home is as much about retaining good habits as picking the right travel buddy.

– Develop good sleeping habits:

Sleep is a big one. The occasional night without sleep won’t affect your health. However, if tourists miss more, this can make it tough to concentrate or make decisions. Some people may even start to feel depressed.

Breathing exercises and a comfortable rolled up cloak supporting travelers’ neck if they are sitting up in…

View More Article